Hos Dahra Mia Studio går indretning hånd i hånd med de omgivelser, vi befinder os i, fordi naturen omkring os ofte er en stor del af den historiefortælling, der skal ligge grundlag for det visuelle indtryk, man får, når man træder ind i et rum. 

Det er vigtigt at ramme den stemning, du ønsker at give videre til dine kunder, når det handler om indretning af offentlige rum. 

Indretning for os er stemninger. Det er sammensætningen af materialer og farver og den måde hvorpå lyset opfører sig i et rum, der afgør, hvordan vi befinder os i et rum. 

Havnebakken

I forbindelse med en stor visuel omlægning hos Hotel og Restaurant Havnebakken på Læsø, hvor jeg bl.a. stod for ny identitet af restaurant og hotel, fotografi og web, bistod jeg også med indretningskonsultation. 

I samarbejde med bestyrelsesmedlem Sanne Møller indrettede vi restauranten, inspireret ud fra Læsøs unikke natur, strandene og klitterne, drivtømmeret, de historiske tanghuse, saltsyderiet og havnens helt specielle atmosfære. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
1
1

press to zoom
1/1

Moodboarding

Forud for en indretning ligger der en stor del research. Hvem er afsenderen, hvem er modtageren, hvor er vi, har omgivelserne en stor betydning for det sted vi befinder os, hvilken historie skal stedet og dermed indretningen fortælle.

Den bedste måde at indkredse er derfor at lave moodboards, der kan give et billede af den stemning man vil udtrykke, med udgangspunkt i omgivelser, teksturer, farver, inspiration fra andre etc.